Projektová manažerka CE

„Jako projektová manažerka musím být v kontaktu s mnoha lidmi. Nejen s lidmi ze svého týmu a oddělení, ale také s lidmi z jiných oddělení ve firmě. Vždy se setkávám s tím, jak jsou lidé nápomocní a otevření spolupráci bez ohledu na to, o jaký úkol se jedná.”

Když člověk nastupuje do zaměstnání, je obvykle nejistý, zejména v cizí zemi. V překonání počátečních potíží mi hodně pomohlo, že mi kolegové v té době pomáhali a důvěřovali.

Pocházím z Chorvatska, kde jsem studovala psychologii, ale po skončení vysoké školy jsem se z osobních důvodů přestěhovala na Slovensko. Ještě doma jsem si začala hledat práci přes internet, a tak jsem objevila program Tesca pro čerstvé absolventy v Bratislavě. Nová práce, nový obor, nový jazyk v nové zemi? V čem by mohl být problém?

Ve skutečnosti se nevyskytly téměř žádné vážné problémy. Už na první schůzce mě přivítali velmi přátelsky, i když šlo jen o pracovní pohovor. Atmosféra se nezměnila ani poté. Všichni se ke mně chovali vysloveně pozitivně. Přestože jsem do Tesca nastoupila bez odborných zkušeností a se vzděláním z úplně jiného oboru, ani na chvíli jsem neměla pocit, že jsem v nevýhodě. Dostala jsem se na personální oddělení, kde mi zpočátku dávali jednodušší úkoly. Jakmile však viděli, že je zvládám, svěřili mi těžší, ale zároveň zajímavější. Nejlepší na tom všem byla důvěra. Všichni kolegové mě brali jako partnera, dávali mi skutečné úkoly a korektní zpětnou vazbu: jak ve chvíli, kdy mě chválili, tak když mě upozorňovali na oblasti, ve kterých jsem se potřebovala zlepšit. A to mi poskytlo dokonalé zázemí, abych důkladně poznala fungování a procesy společnosti. Také samotný program pro čerstvé absolventy je optimálně strukturovaný, tudíž pomůže postupně objevovat nejen Tesco, ale i možnosti dalšího vzdělávání a rozvoje osobnosti. Pracuji tu teprve rok a půl, ale myslím si, že je to pracoviště, kde si člověk může dělat dlouhodobé plány.