Dávid Jansik

Ocitl jsem se v úplně jiném oboru, než jsem studoval, a musel jsem se naučit spoustu nových věcí. Největší hodnotou Tesca je pro mě podpora, kterou jsem tehdy dostal od svých kolegů a vedoucích.

Absolvoval jsem policejní výcvik, přestože jsem si nebyl zcela jistý, zda se chci stát policistou. Mám strukturované myšlení zaměřené na IT, a proto jsem se na vysoké škole vydal tímto směrem. Svou diplomovou práci jsem psal na téma interních bezpečnostních procesů v jedné logistické firmě, kterou posuzoval interní zaměstnanec Tesca. A právě on mě pozval do této firmy.

Čekal mě neobvyklý pracovní pohovor: procházeli jsme budovu centrály a povídali jsme si o bezpečnostních řešeních a možnostech dalšího rozvoje. Zjevně jsem byl dostatečně přesvědčivý, protože mě přijali jako specialistu na firemní bezpečnost.

Co se týče mé kariéry, za mnohé vděčím svým nadřízeným. Naučili mě přemýšlet v perspektivách a posílit mé slabé stránky. Získal jsem dostatek sebedůvěry, abych vystoupil ze své komfortní zóny a zkusil i pozice, kde jsem musel získat potřebné znalosti prakticky během práce. Například jsem nemluvil příliš dobře anglicky, ale protože jsem musel stále častěji komunikovat s cizinci a spolupracovat s mezinárodními týmy, mé znalosti se viditelně zlepšily.

Nyní jako manažer firemní bezpečnosti hodně cestuji, pracuji v čistě mezinárodním prostředí za velmi flexibilních podmínek a většinou mimo kancelář. Moje práce není monotónní, dělám pokaždé něco jiného a jiným způsobem, což mě velmi motivuje a inspiruje k dalšímu poznávání nových věcí.

Jiřina Veselá Jirku

Vždycky jsem chtěla pracovat ve společnosti jako Tesco. Možná to zní jako klišé, ale je to pravda. Studovala jsem mezinárodní obchod. Ještě jsem ani neviděla své pracoviště zblízka, když mě zaujal tento vícejazyčný, multikulturní svět nabízející tisíce příležitostí.

V Tescu pracuji už šest let a za tu dobu jsem využila různé příležitosti, které společnost nabízí. Pracovala jsem v mnoha oblastech, jak v obchodě, tak v centrále. Většinou jsem se posouvala dopředu, ale také stagnovala. Při zpětném hodnocení nelituji žádného svého rozhodnutí, protože všude jsem se naučila něco nového, co obohatilo moji osobnost a pomohlo mi stát se lepším. Tyto různorodé a neustále se prolínající kariérní cesty dokáží být velmi motivující: člověk se kdykoli může vydat jakoukoli cestou, nemusí být navždy svázán s jednou oblastí.

A co je ještě důležitější, společnost vyznává hodnoty, se kterými se dokážu ztotožnit. Jde například o ochranu životního prostředí a snahu o udržitelnost, o což se firma snaží mimo jiné i předcházením plýtvání potravinami. Jelikož jsem dříve pracovala v odvětví čerstvých potravin, dobře vím, jaké úsilí vynakládá společnost na to, aby zkazitelné potraviny byly včas spotřebovány. Ať už je zákazníci koupí se slevou, nebo jsou přes charitativní organizace distribuovány lidem v nouzi, důležité je, aby se neplýtvalo.

I díky těmto věcem jsem hrdá na své pracoviště. Je dobré vidět ve městě reklamy na kampaně, které jsem navrhovala. A ráda upozorňuji své známé, že jsem se na nich také podílela.

Marie Dvořáková

Když jsem si naposledy hledala práci, absolvovala jsem pohovory v několika firmách a pracovní nabídku jsem dostala ze šesti míst. Pozitivní první dojem byl klíčový v mém rozhodnutí, proč jsem si vybrala Tesco: už při prvním setkání tu byli všichni velmi přátelští, chovali se, jako bychom už byli kolegové. Měla jsem pocit, že bych chtěla být součástí této komunity. Začínala jsem jako junior manažerka nákupu čili jsem svoji kariéru budovala od základů.

Měla jsem za sebou těžké životní období a jako nový začátek jsem si změnila práci a nastoupila do Tesca. A zdejší tým je nejlepší, s jakým jsem kdy pracovala. Často mám pocit, jako bychom byli jedna velká rodina. Zodpovědnost a stres jsou někdy součástí práce, ale vědomí, že se můžeme spolehnout jeden na druhého nám pomáhá zvládnout i tyto situace. Pro mě byla úplně nová zkušenost, že kolegové v Tescu si opravdu navzájem pomáhají – to jsem předtím jinde nezažila.

Během čtyř let jsem byla povýšena na pozici manažerky nákupu pro střední Evropu a k tomuto mému osobnímu úspěchu pomohli také moji kolegové a vedoucí. V každé situaci jsem si mohla být jistá, že na řešení úkolu nebo problému nezůstanu sama – a tím se snadno získává sebedůvěra.

Zalán Szerdahelyi

Nejlepší pracoviště jsou ta, kde jsou strukturovanost a systematičnost propojeny s dostatečnou flexibilitou, jako je tomu například v Tescu. Do týmu jsem nastoupil hned po vysoké škole. Měl jsem potřebné odborné znalosti, ale zdaleka ne do takové hloubky, jak jsem si to tehdy myslel. O struktuře velké společnosti a úkolech jednotlivých oddělení jsem nevěděl téměř nic. V tak velké organizaci řešit všechno sám není jednoduchý úkol: určitě by mi zabralo spoustu času a energie, kdybych se měl se vším seznámit sám a najít si své místo.

Naštěstí to nebylo nutné. Jako mladého nezkušeného uchazeče o zaměstnání mě nejvíce zaujal zdejší program pro čerstvé absolventy. Líbilo se mi, že program nabízí strukturovaný rámec. Nezískal jsem jen pozici, ale byl jsem tematicky seznámen s prací jednotlivých oddělení a postupně se mi z jednotlivých částí kaleidoskopu vytvořil ucelený obraz pracovní kultury a procesů globální maloobchodní společnosti.

A co je pro začátečníka také důležité: věděl jsem, jaká kariérní cesta mě čeká a co musím udělat pro to, abych se posunul dál. Brzy se ukázalo, že se tady mohu opravdu učit a rozvíjet, protože mi byly neustále svěřeny úkoly, které pro mě byly výzvou. Vždy přišlo něco nového, o čem jsem si musel něco přečíst, hledat informace, přemýšlet. Když jsem to dělal správně a problémy vyřešil, mohl jsem postoupit a pak přišly náročnější úkoly s větší odpovědností. Tyto úkoly mi dávaly pocit úspěchu a motivovaly mě, abych pokračoval.

S tím vším se pojí také velká flexibilita, protože si můžu sám rozhodovat o svém čase, můžu pracovat z domova a co je z profesionálního hlediska nejdůležitější: mám široký prostor pro hledání nejlepších řešení ve svém oboru.

Dániel Ajkay

V dnešní době už není běžné, aby někdo strávil téměř patnáct let v jedné firmě a v jednom oboru. A právě to je můj případ: začínal jsem jako stážista v oddělení pronájmu a nyní jsem manažer.

Když jsem jako čerstvý absolvent zvažoval své možnosti, jedním z nejdůležitějších kritérií pro mě bylo nastoupit do stabilní a spolehlivé velké společnosti. Chtěl jsem si vybrat společnost, kde budu moci budovat a plánovat svou kariéru a jít cestou, jakou jsem si představoval. A přesně to Tesco nabízelo. Začal jsem v programu pro čerstvé absolventy, který mě zaujal zejména tím, že byl plánovaný a systematický. Bylo mi jasné, že když se budu snažit a budu svou práci dělat dobře, tak budu postupovat. A tak se stalo.

Samozřejmě nikdo nezůstane na jednom místě tak dlouho jen kvůli kariéře. Mnohem cennější je, že jsme s kolegy vždy pracovali jako přátelé. Nic nemůže být tak motivující jako přijít každé ráno do práce nebo si sednout doma k počítači a začít pracovat v dobré náladě. Manažeři a kolegové měli a mají v podstatě přátelský vztah, panuje mezi námi dobrá nálada a pomáháme si, když je potřeba. To, že jsem nyní manažerem, je do velké míry zásluha mých bývalých nadřízených a zkušenějších kolegů, kteří se ke mně od prvního dne chovali jako k plnohodnotnému kolegovi, radili mi a usměrňovali mě.

Yuliia Vorobiova

Ráda jsem nakupovala v Tescu, měla jsem ráda exotická potraviny. Možná to zní překvapivě, ale právě díky těmto věcem jsem se rozhodla, že chci pracovat právě tady. Stala jsem se koordinátorem dodavatelského řetězce, což se ukázalo jako skvělý odrazový můstek pro moji kariéru. Zamilovala jsem si Tesco, dobrou atmosféru a vstřícné kolegy. Po třech letech jsem však dospěla k závěru, že chci dělat něco úplně jiného, ale ne někde jinde.

Přešla jsem do IT, což byla velmi zajímavá zkušenost. Je to nekonečně dynamický obor, pořád se mění a vždy je v něm něco nového. Člověk se prostě musí neustále učit, protože když něco prošvihne, tak zaostává – a mě tohle tempo nesmírně baví. Prostředí je zcela mezinárodní. Do České republiky jsem přišla jako cizinka a tady denně pracuji s Brity a Indy. Každý z nich pro mě představuje příležitost získat nové znalosti, dovednosti a zkušenosti.

Seberozvoj se pro mě stal jakýmsi koníčkem a často se přistihnu, že se i ve volném čase učím nové věci a pouštím se do zajímavostí souvisejících s mými projekty. Je to pro mě stejně důležité jako zlepšování se v práci. Mám pocit, že jsem díky této změně našla to, co jsem hledala. Jsem moc ráda, že mi to Tesco umožnilo a poskytlo mi podporu ve změně kariéry, která se zpočátku musela zdát velmi neobvyklá.

Nina Krulišová

Když jsem dokončila svá studia na jedné z bratislavských univerzit, nevěděla jsem přesně, co chci dělat. Hledala jsem místo, kde bych si mohla vyzkoušet různé pracovní pozice, dokud bych nenašla tu, která by mi vyhovovala nejvíce. Známí mi doporučili Tesco jako firmu, kde je to možné.

Moc se mi líbilo a bylo pro mě motivující, jak zdejší lidé – kolegové a vedoucí – přistupují k mladým. Nejvíce na mě zapůsobily nabízené možnosti. Pracovala jsem na několika odděleních, vím, jak fungují, a znám výhody a nevýhody různých úkolů. Pokud se objeví volné místo a já splním všechna kritéria, mohu se přihlásit a jít dál. Jak se učím víc a víc, splňuji požadavky na další a další pozice.

Mezi kolegy panuje opravdu dobrá nálada. Nezáleží na tom, kolik je vám let, odkud pocházíte nebo jaké máte zkušenosti, ostatní vám pomohou. Když jsem jako stážistka navrhla, abychom společně vyřezávali dýně na Halloweena, kolegové mě povzbuzovali a řekli, že pokud budou moci, rádi pomohou. Podobné akce pomáhají nejen udržovat, ale také posilovat firemní kulturu.

Zalán Szerdahelyi

Nejlepší pracoviště jsou ta, kde jsou strukturovanost a systematičnost propojeny s dostatečnou flexibilitou, jako je tomu například v Tescu. Do týmu jsem nastoupil hned po vysoké škole. Měl jsem potřebné odborné znalosti, ale zdaleka ne do takové hloubky, jak jsem si to tehdy myslel. O struktuře velké společnosti a úkolech jednotlivých oddělení jsem nevěděl téměř nic. V tak velké organizaci řešit všechno sám není jednoduchý úkol: určitě by mi zabralo spoustu času a energie, kdybych se měl se vším seznámit sám a najít si své místo.

Naštěstí to nebylo nutné. Jako mladého nezkušeného uchazeče o zaměstnání mě nejvíce zaujal zdejší program pro čerstvé absolventy. Líbilo se mi, že program nabízí strukturovaný rámec. Nezískal jsem jen pozici, ale byl jsem tematicky seznámen s prací jednotlivých oddělení a postupně se mi z jednotlivých částí kaleidoskopu vytvořil ucelený obraz pracovní kultury a procesů globální maloobchodní společnosti.

A co je pro začátečníka také důležité: věděl jsem, jaká kariérní cesta mě čeká a co musím udělat pro to, abych se posunul dál. Brzy se ukázalo, že se tady mohu opravdu učit a rozvíjet, protože mi byly neustále svěřeny úkoly, které pro mě byly výzvou. Vždy přišlo něco nového, o čem jsem si musel něco přečíst, hledat informace, přemýšlet. Když jsem to dělal správně a problémy vyřešil, mohl jsem postoupit a pak přišly náročnější úkoly s větší odpovědností. Tyto úkoly mi dávaly pocit úspěchu a motivovaly mě, abych pokračoval. S tím vším se pojí také velká flexibilita, protože si můžu sám rozhodovat o svém čase, můžu pracovat z domova a co je z profesionálního hlediska nejdůležitější: mám široký prostor pro hledání nejlepších řešení ve svém oboru.

Marie Dvořáková

Když jsem si naposledy hledala práci, absolvovala jsem pohovory v několika firmách a pracovní nabídku jsem dostala ze šesti míst. Pozitivní první dojem byl klíčový v mém rozhodnutí, proč jsem si vybrala Tesco: už při prvním setkání tu byli všichni velmi přátelští, chovali se, jako bychom už byli kolegové. Měla jsem pocit, že bych chtěla být součástí této komunity. Začínala jsem jako junior manažerka nákupu čili jsem svoji kariéru budovala od základů.

Měla jsem za sebou těžké životní období a jako nový začátek jsem si změnila práci a nastoupila do Tesca. A zdejší tým je nejlepší, s jakým jsem kdy pracovala. Často mám pocit, jako bychom byli jedna velká rodina. Zodpovědnost a stres jsou někdy součástí práce, ale vědomí, že se můžeme spolehnout jeden na druhého nám pomáhá zvládnout i tyto situace. Pro mě byla úplně nová zkušenost, že kolegové v Tescu si opravdu navzájem pomáhají – to jsem předtím jinde nezažila. Během čtyř let jsem byla povýšena na pozici manažerky nákupu pro střední Evropu a k tomuto mému osobnímu úspěchu pomohli také moji kolegové a vedoucí. V každé situaci jsem si mohla být jistá, že na řešení úkolu nebo problému nezůstanu sama – a tím se snadno získává sebedůvěra.

Dávid Jansik

Ocitl jsem se v úplně jiném oboru, než jsem studoval, a musel jsem se naučit spoustu nových věcí. Největší hodnotou Tesca je pro mě podpora, kterou jsem tehdy dostal od svých kolegů a vedoucích.

Absolvoval jsem policejní výcvik, přestože jsem si nebyl zcela jistý, zda se chci stát policistou. Mám strukturované myšlení zaměřené na IT, a proto jsem se na vysoké škole vydal tímto směrem. Svou diplomovou práci jsem psal na téma interních bezpečnostních procesů v jedné logistické firmě, kterou posuzoval interní zaměstnanec Tesca. A právě on mě pozval do této firmy.

Čekal mě neobvyklý pracovní pohovor: procházeli jsme budovu centrály a povídali jsme si o bezpečnostních řešeních a možnostech dalšího rozvoje. Zjevně jsem byl dostatečně přesvědčivý, protože mě přijali jako specialistu na firemní bezpečnost.

Co se týče mé kariéry, za mnohé vděčím svým nadřízeným. Naučili mě přemýšlet v perspektivách a posílit mé slabé stránky. Získal jsem dostatek sebedůvěry, abych vystoupil ze své komfortní zóny a zkusil i pozice, kde jsem musel získat potřebné znalosti prakticky během práce. Například jsem nemluvil příliš dobře anglicky, ale protože jsem musel stále častěji komunikovat s cizinci a spolupracovat s mezinárodními týmy, mé znalosti se viditelně zlepšily.

Nyní jako manažer firemní bezpečnosti hodně cestuji, pracuji v čistě mezinárodním prostředí za velmi flexibilních podmínek a většinou mimo kancelář. Moje práce není monotónní, dělám pokaždé něco jiného a jiným způsobem, což mě velmi motivuje a inspiruje k dalšímu poznávání nových věcí.