Bea Terstyánszky

Jako matka dvou malých holčiček se zde často setkávám s přístupem vstřícným k rodinám a zaměřeným na člověka, což je pro Tesco charakteristické. Když se mi narodily děti, změnily se mi životní priority, a společnost mi je partnerem.

V Tescu pracuji již více než 10 let, celou dobu v oblasti nákupu, ale na různých pozicích. Ani mateřská dovolená neznamenala zlom v mé kariéře. Když jsem se vrátila, nejen, že mi firma nabídla pozici, která odpovídala mým znalostem a zkušenostem, ale poskytla mi veškerou pomoc, kterou jsem k návratu potřebovala. Dva roky jsem například byla zodpovědná za nákup hraček ve středoevropském regionu, což byla role, která mi velmi vyhovovala. Od té doby jsem udělala další důležitý krok: byla jsem povýšena na vedoucí velkoobchodu. Téměř bezproblémové přechody jsou – kromě podpůrného přístupu, který je charakteristický pro celou naši společnost – zásluhou i skvělého týmu, jehož jsem součástí.

Flexibilita získala při dětech zcela jinou hodnotu. Je důležité mít možnost pracovat z domova, ale ještě důležitější je, že se můžu sama rozhodovat o svém čase: můžu si vyzvednout děti ze školky a školy, jít během dne nakoupit, když vím, že večer nebudu mít čas, nebo můžu zůstat doma, když jsou děti nemocné. S kolegy tvoříme soudržný tým, přemýšlíme jako tým, pomáháme si a v případě potřeby se navzájem zastupujeme.

Nedávno jsem měla možnost mít tříměsíční letní dovolenou, kdy jsem s rodinou procestovala severní Evropu. O svých plánech jsem se svým nadřízeným a kolegy mluvila v dostatečném předstihu a všichni mě plně podporovali – a to i přesto, že jsem byla na nové pozici jen půl roku. Toto období znamenalo pro mě a mé děti mnoho, odpočinuli jsme si od každodenního shonu a načerpali nové síly před podzimním začátkem školy a návratem do práce.

Yuliia Vorobiova

Ráda jsem nakupovala v Tescu, měla jsem ráda exotická potraviny. Možná to zní překvapivě, ale právě díky těmto věcem jsem se rozhodla, že chci pracovat právě tady. Stala jsem se koordinátorem dodavatelského řetězce, což se ukázalo jako skvělý odrazový můstek pro moji kariéru. Zamilovala jsem si Tesco, dobrou atmosféru a vstřícné kolegy. Po třech letech jsem však dospěla k závěru, že chci dělat něco úplně jiného, ale ne někde jinde.

Přešla jsem do IT, což byla velmi zajímavá zkušenost. Je to nekonečně dynamický obor, pořád se mění a vždy je v něm něco nového. Člověk se prostě musí neustále učit, protože když něco prošvihne, tak zaostává – a mě tohle tempo nesmírně baví. Prostředí je zcela mezinárodní. Do České republiky jsem přišla jako cizinka a tady denně pracuji s Brity a Indy. Každý z nich pro mě představuje příležitost získat nové znalosti, dovednosti a zkušenosti.

Seberozvoj se pro mě stal jakýmsi koníčkem a často se přistihnu, že se i ve volném čase učím nové věci a pouštím se do zajímavostí souvisejících s mými projekty. Je to pro mě stejně důležité jako zlepšování se v práci. Mám pocit, že jsem díky této změně našla to, co jsem hledala. Jsem moc ráda, že mi to Tesco umožnilo a poskytlo mi podporu ve změně kariéry, která se zpočátku musela zdát velmi neobvyklá.

Dajana Bileta

Když člověk nastupuje do zaměstnání, je obvykle nejistý, zejména v cizí zemi. V překonání počátečních potíží mi hodně pomohlo, že mi kolegové v té době pomáhali a důvěřovali.

Pocházím z Chorvatska, kde jsem studovala psychologii, ale po skončení vysoké školy jsem se z osobních důvodů přestěhovala na Slovensko. Ještě doma jsem si začala hledat práci přes internet, a tak jsem objevila program Tesca pro čerstvé absolventy v Bratislavě. Nová práce, nový obor, nový jazyk v nové zemi? V čem by mohl být problém?

Ve skutečnosti se nevyskytly téměř žádné vážné problémy. Už na první schůzce mě přivítali velmi přátelsky, i když šlo jen o pracovní pohovor. Atmosféra se nezměnila ani poté. Všichni se ke mně chovali vysloveně pozitivně. Přestože jsem do Tesca nastoupila bez odborných zkušeností a se vzděláním z úplně jiného oboru, ani na chvíli jsem neměla pocit, že jsem v nevýhodě. Dostala jsem se na personální oddělení, kde mi zpočátku dávali jednodušší úkoly. Jakmile však viděli, že je zvládám, svěřili mi těžší, ale zároveň zajímavější. Nejlepší na tom všem byla důvěra. Všichni kolegové mě brali jako partnera, dávali mi skutečné úkoly a korektní zpětnou vazbu: jak ve chvíli, kdy mě chválili, tak když mě upozorňovali na oblasti, ve kterých jsem se potřebovala zlepšit. A to mi poskytlo dokonalé zázemí, abych důkladně poznala fungování a procesy společnosti. Také samotný program pro čerstvé absolventy je optimálně strukturovaný, tudíž pomůže postupně objevovat nejen Tesco, ale i možnosti dalšího vzdělávání a rozvoje osobnosti. Pracuji tu teprve rok a půl, ale myslím si, že je to pracoviště, kde si člověk může dělat dlouhodobé plány.

Dániel Ajkay

V dnešní době už není běžné, aby někdo strávil téměř patnáct let v jedné firmě a v jednom oboru. A právě to je můj případ: začínal jsem jako stážista v oddělení pronájmu a nyní jsem manažer.

Když jsem jako čerstvý absolvent zvažoval své možnosti, jedním z nejdůležitějších kritérií pro mě bylo nastoupit do stabilní a spolehlivé velké společnosti. Chtěl jsem si vybrat společnost, kde budu moci budovat a plánovat svou kariéru a jít cestou, jakou jsem si představoval. A přesně to Tesco nabízelo. Začal jsem v programu pro čerstvé absolventy, který mě zaujal zejména tím, že byl plánovaný a systematický. Bylo mi jasné, že když se budu snažit a budu svou práci dělat dobře, tak budu postupovat. A tak se stalo.

Samozřejmě nikdo nezůstane na jednom místě tak dlouho jen kvůli kariéře. Mnohem cennější je, že jsme s kolegy vždy pracovali jako přátelé. Nic nemůže být tak motivující jako přijít každé ráno do práce nebo si sednout doma k počítači a začít pracovat v dobré náladě. Manažeři a kolegové měli a mají v podstatě přátelský vztah, panuje mezi námi dobrá nálada a pomáháme si, když je potřeba. To, že jsem nyní manažerem, je do velké míry zásluha mých bývalých nadřízených a zkušenějších kolegů, kteří se ke mně od prvního dne chovali jako k plnohodnotnému kolegovi, radili mi a usměrňovali mě.

Nóra Földi

V Tescu jsem začínala jako brigádnice, a přestože jsem studovala cestovní ruch, místní prostředí mě úplně okouzlilo, a tak jsem zůstala. Nejvíce mě zaujala povaha úkolů: ráda pracuji s lidmi, pomáhám jim v jejich práci a inspiruje mě úspěch, kterého společně dosáhneme.

Přístup zaměřený na člověka, který reprezentuji svou prací, vidím i ve fungování firmy. Například Tesco to s flexibilitou myslí opravdu vážně. Nemusím být v kanceláři přesně v osm hodin ráno a díky možnosti práce z domova tam ani nemusím jít každý den. Samozřejmě jsou termíny a jsem zodpovědná za to, aby všechny mé úkoly byly včas hotové.

Flexibilita pracovní doby sehrála velmi důležitou roli v tom, že se mi podařilo najít rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem. To platí od začátku mé kariéry v Tescu, i když se mezitím změnil rozsah mého vytížení. Když jsem nastoupila do firmy, byla jsem ještě na univerzitě. Vedle online kurzů ve škole jsem řešila své každodenní úkoly v Tescu. Zní to jednodušeji, než to ve skutečnosti bylo, ale zdejší neformálnost mi pomohla, abych dokázala vyhovět požadavkům na obou místech.

V současné době jsem na mateřské dovolené, ale těším se, až se vrátím. Jsem si jistá, že firemní kultura společnosti Tesco mi umožní bezproblémově sladit rodičovství a pracovní život.

Dajana Bileta

Když člověk nastupuje do zaměstnání, je obvykle nejistý, zejména v cizí zemi. V překonání počátečních potíží mi hodně pomohlo, že mi kolegové v té době pomáhali a důvěřovali.

Pocházím z Chorvatska, kde jsem studovala psychologii, ale po skončení vysoké školy jsem se z osobních důvodů přestěhovala na Slovensko. Ještě doma jsem si začala hledat práci přes internet, a tak jsem objevila program Tesca pro čerstvé absolventy v Bratislavě. Nová práce, nový obor, nový jazyk v nové zemi? V čem by mohl být problém?

Ve skutečnosti se nevyskytly téměř žádné vážné problémy. Už na první schůzce mě přivítali velmi přátelsky, i když šlo jen o pracovní pohovor. Atmosféra se nezměnila ani poté. Všichni se ke mně chovali vysloveně pozitivně. Přestože jsem do Tesca nastoupila bez odborných zkušeností a se vzděláním z úplně jiného oboru, ani na chvíli jsem neměla pocit, že jsem v nevýhodě. Dostala jsem se na personální oddělení, kde mi zpočátku dávali jednodušší úkoly. Jakmile však viděli, že je zvládám, svěřili mi těžší, ale zároveň zajímavější. Nejlepší na tom všem byla důvěra. Všichni kolegové mě brali jako partnera, dávali mi skutečné úkoly a korektní zpětnou vazbu: jak ve chvíli, kdy mě chválili, tak když mě upozorňovali na oblasti, ve kterých jsem se potřebovala zlepšit.

A to mi poskytlo dokonalé zázemí, abych důkladně poznala fungování a procesy společnosti. Také samotný program pro čerstvé absolventy je optimálně strukturovaný, tudíž pomůže postupně objevovat nejen Tesco, ale i možnosti dalšího vzdělávání a rozvoje osobnosti. Pracuji tu teprve rok a půl, ale myslím si, že je to pracoviště, kde si člověk může dělat dlouhodobé plány.

Bea Terstyánszky

Jako matka dvou malých holčiček se zde často setkávám s přístupem vstřícným k rodinám a zaměřeným na člověka, což je pro Tesco charakteristické. Když se mi narodily děti, změnily se mi životní priority, a společnost mi je partnerem.

V Tescu pracuji již více než 10 let, celou dobu v oblasti nákupu, ale na různých pozicích. Ani mateřská dovolená neznamenala zlom v mé kariéře. Když jsem se vrátila, nejen, že mi firma nabídla pozici, která odpovídala mým znalostem a zkušenostem, ale poskytla mi veškerou pomoc, kterou jsem k návratu potřebovala. Dva roky jsem například byla zodpovědná za nákup hraček ve středoevropském regionu, což byla role, která mi velmi vyhovovala. Od té doby jsem udělala další důležitý krok: byla jsem povýšena na vedoucí velkoobchodu. Téměř bezproblémové přechody jsou – kromě podpůrného přístupu, který je charakteristický pro celou naši společnost – zásluhou i skvělého týmu, jehož jsem součástí.

Flexibilita získala při dětech zcela jinou hodnotu. Je důležité mít možnost pracovat z domova, ale ještě důležitější je, že se můžu sama rozhodovat o svém čase: můžu si vyzvednout děti ze školky a školy, jít během dne nakoupit, když vím, že večer nebudu mít čas, nebo můžu zůstat doma, když jsou děti nemocné. S kolegy tvoříme soudržný tým, přemýšlíme jako tým, pomáháme si a v případě potřeby se navzájem zastupujeme.

Nedávno jsem měla možnost mít tříměsíční letní dovolenou, kdy jsem s rodinou procestovala severní Evropu. O svých plánech jsem se svým nadřízeným a kolegy mluvila v dostatečném předstihu a všichni mě plně podporovali – a to i přesto, že jsem byla na nové pozici jen půl roku. Toto období znamenalo pro mě a mé děti mnoho, odpočinuli jsme si od každodenního shonu a načerpali nové síly před podzimním začátkem školy a návratem do práce.

Nina Krulišová

Když jsem dokončila svá studia na jedné z bratislavských univerzit, nevěděla jsem přesně, co chci dělat. Hledala jsem místo, kde bych si mohla vyzkoušet různé pracovní pozice, dokud bych nenašla tu, která by mi vyhovovala nejvíce. Známí mi doporučili Tesco jako firmu, kde je to možné.

Moc se mi líbilo a bylo pro mě motivující, jak zdejší lidé – kolegové a vedoucí – přistupují k mladým. Nejvíce na mě zapůsobily nabízené možnosti. Pracovala jsem na několika odděleních, vím, jak fungují, a znám výhody a nevýhody různých úkolů. Pokud se objeví volné místo a já splním všechna kritéria, mohu se přihlásit a jít dál. Jak se učím víc a víc, splňuji požadavky na další a další pozice.

Mezi kolegy panuje opravdu dobrá nálada. Nezáleží na tom, kolik je vám let, odkud pocházíte nebo jaké máte zkušenosti, ostatní vám pomohou. Když jsem jako stážistka navrhla, abychom společně vyřezávali dýně na Halloweena, kolegové mě povzbuzovali a řekli, že pokud budou moci, rádi pomohou. Podobné akce pomáhají nejen udržovat, ale také posilovat firemní kulturu.

Nóra Földi

V Tescu jsem začínala jako brigádnice, a přestože jsem studovala cestovní ruch, místní prostředí mě úplně okouzlilo, a tak jsem zůstala. Nejvíce mě zaujala povaha úkolů: ráda pracuji s lidmi, pomáhám jim v jejich práci a inspiruje mě úspěch, kterého společně dosáhneme.

Přístup zaměřený na člověka, který reprezentuji svou prací, vidím i ve fungování firmy. Například Tesco to s flexibilitou myslí opravdu vážně. Nemusím být v kanceláři přesně v osm hodin ráno a díky možnosti práce z domova tam ani nemusím jít každý den. Samozřejmě jsou termíny a jsem zodpovědná za to, aby všechny mé úkoly byly včas hotové.

Flexibilita pracovní doby sehrála velmi důležitou roli v tom, že se mi podařilo najít rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem. To platí od začátku mé kariéry v Tescu, i když se mezitím změnil rozsah mého vytížení. Když jsem nastoupila do firmy, byla jsem ještě na univerzitě. Vedle online kurzů ve škole jsem řešila své každodenní úkoly v Tescu. Zní to jednodušeji, než to ve skutečnosti bylo, ale zdejší neformálnost mi pomohla, abych dokázala vyhovět požadavkům na obou místech.

V současné době jsem na mateřské dovolené, ale těším se, až se vrátím. Jsem si jistá, že firemní kultura společnosti Tesco mi umožní bezproblémově sladit rodičovství a pracovní život.